Main

    About Us

    Our Vision

    Our Team

    Portfolio

    Investor
    Relations


    News

    Contact Us

קרן הון סיכון תעוזה

קרן הון סיכון תעוזה, אחת מקרנות הון הסיכון הותיקות בישראל, הינה חברת השקעות ציבורית הנסחרת בבורסה
לניירות ערך בתל אביב. יו"ר קרן תעוזה הוא משה ארנס, שר הבטחון לשעבר ומנכ"ל הקרן הוא אבי קרבס.

קרן הון סיכון תעוזה מתמקדת בהשקעה בחברות טכנולוגיה והייטק ישראליות בעיקר בתחומי המכשור הרפואי,
תעשיית המוליכים למחצה, מדעי החיים, תוכנה ותקשורת במטרה להשביח את ערכן ולממשן ברווח בדרך של הנפקה
ציבורית או מכירה לצד שלישי.

תחום נוסף בו צברה תעוזה מומחיות הוא השקעה בחברות טכנולוגיה ישראליות המתאימות לשוק הסיני וסיוע לפעילותן
בסין. לקרן תעוזה שותפים אסטרטגיים וקשרים המאפשרים לחברות הפורטפוליו שלה חדירה קלה יותר לשוק הסיני
וכיום כמחצית מחברות הפורטפוליו כבר פעילות בסין.

קרן הון סיכון תעוזה השקיעה עד היום ב - 20 חברות סכום כולל של 44 מיליון דולר.
החברה מימשה עד היום את השקעתה ב - 11 חברות, חלק מהן במימוש חלקי.
על האקזיטים של תעוזה ניתן למנות את חברת נובה הנסחרת בנאסד"ק, נאסס מכשור רפואי, וייבאקסס ואחרות.

לתעוזה כיום מזומנים זמינים להשקעה והקרן מחפשת השקעות חדשות.

ליצירת קשר:
אימייל: Teuza@teuzafund.com  |  טלפון: 04-8728788

        P.O.B 25266 Haifa 31250 Israel Tel: 972 4 8728788 Fax: 972 4 8729393 E-mail: teuza@teuzafund.com קרן הון סיכון תעוזה